3. Поселення слов’янське двошарове

Двошарове поселення с. Івахнівці залишено племенами черняхівської культури (ІІ-V ст.) та давньоруським населенням. Пам’ятка відкрита в ході розвідки С.Е. Нізевич у 1970 р. Знахідки, щоденники, звіт, графічні матеріали зберігаються у фондах та архіві Інституту археології АН України.

Площа поселення – 2,4 га. Поселення розташовано на рівні першої надзаплавної тераси. Архітектурних споруд на його поверхні немає. Підйомний матеріал розташовано рівномірно, фрагменти кераміки невеликі за розміром. Зустрічаються фауністичні матеріали, шматки скла з глибокою патиною. На основі керамічних знахідок визначено на поселенні два шари: нижній – черняхівський (II-V ст.) і верхній – давньоруського часу (Х-ХІІІ ст.).

Згідно розпорядження виконкому Хмельницької обласної Ради від 5.05.1972 року №143 установлено границю охоронної зони в радіусі 50 м від пам’ятки.