Музей діє

Степан КОВАЛЬЧУК,
науковий співробітник НПП “Подільські Товтри”
“Подолянин”, 14.03.2003 р.

У 70-х роках XX ст. Кам’янець-Подільські відділи Географічного та Ботанічного товариств задумали створити природний парк і музей природи Поділля. Відповідальність за збір фондів музею, формування наукової бібліотеки взяв на себе доцент Михайло БАБАНСЬКИЙ – перший голова відділу Географічного товариства. Створення природно-заповідного фонду було покладено на відділення Ботанічного товариства, яке чверть віку очолював автор цих рядків.

До вкрай важливої і досить клопіткої роботи підключилися природолюби та дослідники як старшого віку (Михайло КРУЦКЕВИЧ, Микола ЗАДОРОЖНИЙ, Андрій ТЕРЛЕЦЬКИЙ, Іван ГАРНАГА, Олександр ВОЛЬСЬКИЙ, Михайло БРИЦЬКИЙ, Микола КОШЕЛЬ, Іван ЗАКРЕЖЕВСЬКИЙ), так і студентська молодь (Олександр КЛЬОЦ, Іван ЗИЛЬ, Микола ГОНЧАР, Ігор ДМИТРІВ, Ігор ГОЛОВКО, Руслан БІЛИК, тодішня працівниця Кам’янець-Подільського ботсаду Людмила ЛЮБІНСЬКА). За майже 30 років роботи було зібрано музейні фонди – до 7 тисяч зразків, укомплектовано бібліотеку – понад 20 тисяч книг з різних галузей наук біологічного циклу. Це зібрання ціни не мало. На жаль, через недолугість місцевих керівників радянської доби, свавілля нашого часу, дику ринкову економіку значну частину цінностей розкрадено, а частина з них зіпсувалася через погані умови зберігання. Музейні фонди, особливо геологічні зразки та частина палеонтологічних знахідок, зазнали менших втрат, більше постраждали колекції комах, чучела тварин, особливо птахів, гербарії, які охоплювали 75% флористичного складу області.

З відкриттям НПП “Подільські Товтри” в регіоні стали більше дбати про природу. Насамперед про збереження Подільських ландшафтів, флори, фауни, охорону природних цінностей, раціональне і з дотриманням усіх законів використання природних ресурсів, вести природоохоронну пропаганду. Успіхам в освітній та просвітницькій діяльності парк найбільше завдячує музею природи. Після створення парку названі товариства передали йому фонди музею природи та наукову бібліотеку, а самі, через украй складні обставини, перестали існувати. Але їх праця не пропала намарне, бо музей природи та наукова бібліотека як інформаційний візит-центр парку діють і понині. Тут кожний відвідувач має змогу дізнатися про природні цінності Поділля, його ресурси, ландшафтне та біологічне різноманіття.

З середини 2002 р. на основі музею природи та наукової бібліотеки і за їх аналогією діє філія такого візит-центру в Чемеровецькому підрозділі парку. Започатковується така ж філія візит-центру в приміщенні загальноосвітньої школи Староушицького підрозділу парку. Ця робота вкрай необхідна для екологічної освіти та виховання не тільки учнів і студентів, а й широких верств населення.