Заказник загальнодержавного значення Карабчиївський

Географiчне розташування: с. Великий Карабчiїв, Городоцький район

Площа: 111 га

Цiннiсть: Орхiднi види, цибуля ведмежа, лiлiя лiсова

Положення про ботанічний заказник загальнодержавного значення “Карабчиївський”

1. Загальні засади.

1.1 Ботанічний заказник загальнодержавного значення “Карабчиївський” розташований в урочищі Сiльвестрiв на правому крутосхилі корінного берега р. Смотрич i частково платорнiй частині вододілу за 2 км на схід від центральної садиби с. Вел. Карабчiїв. Урочище представляє собою грабово-дубовi насадження природного походження. Ліс росте на кам’янистих крутих схилах вздовж річки. Тут проходить північна межа Товтрового кряжу. Найбільшу цінність в науковому плані становить гора Городоще, яка височить над навколишньою місцевістю та прилеглі до неї обривисті крутосхили з виходами вапняків. На горі, на безлісій частині поширена наскельна та степова рослинність. Заповіданий Указом Президента України №715/96 від 20.08.1996 р.
1.2 Загальна площа ботанічного заказника загальнодержавного значення “Карабчиївський” становить 111.0 га. Користувач КСП iм. Димитрова Городоцького р-ну с. Великий Карабчиїв.
1.3 Ботанічний заказник загальнодержавного значення “Карабчиївський” входить до складу природно-заповiдного фонду України, який охороняється як національне надбання, є складовою частиною системи природних територій та об’єктів, що перебувають під особливою охороною.
1.4 Ліквідація, реорганізація, ботанічного заказника загальнодержавного значення “Карабчиївський”, а також зміна границь, проводиться згідно чинного законодавства.
1.5 Поштова адреса землекористувача:
а) Хмельницька область, Городоцький район, с. Вел.Карабчиїв, КСП iм. Димитрова.

2. Мета створення i завдання ботанічного заказника загальнодержавного значення “Карабчиївський”.

2.1 Ботанічний заказник загальнодержавного значення “Карабчиївський” входить до складу природно-заповiдного фонду України.
2.2 Головним завданням ботанічного заказника загальнодержавного значення “Карабчиївський” є збереження та охорона цінних видів рослин, занесених до Червоної Книги України. Ст.25 З.У. про ПЗФ України.
2.3 Ботанічний заказник загальнодержавного значення “Карабчиївський”, може використовуватись в естетичних, виховних, наукових, природоохоронних та рекреаційних цілях.

3. Режим території та охорона ботанічного заказника загальнодержавного значення “Карабчиївський”.

3.1 На території заказника обмежується або забороняється будь-яка діяльність, що суперечить цілям i завданням передбаченим положенням про заказник.
3.2 Господарська, наукова та інша діяльність, що не суперечить цілям i завданням заказника, проводиться з додержанням загальних вимог щодо охорони навколишнього природного середовища.
3.3 Власники або користувачі земельних ділянок природних об’єктів, оголошених заказником, беруть на себе зобов’язання щодо забезпечення режиму його охорони та збереження. СТ. 26 Закону України “Про природно-заповiдний фонд України”.
3.4 Проведення такої господарської діяльності, яка може спричинити шкоду заповідному об’єкту та порушити екологічну рівновагу.
3.5 Будівництво споруд, що можуть вплинути на зміну характеру місцевості, ландшафту i спричинити збитки заповідному об’єкту.
3.6 Геологорозвідувальні роботи, добування корисних копалин, порушення грунтового та рослинного покриву.
3.7 Будь-яке засмічення та забруднення території заказника.
3.8 Надання земельних ділянок під забудову.
3.9 Інші види робіт, що можуть призвести до порушення природних зв’язків та ходу природних процесів, втрати наукової, господарської, естетичної цінності заказника.
3.10 Порушення законодавства України “Про природно-заповідний фонд України” та закону “Про охорону навколишнього середовища” тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільну або кримінальну відповідальність.
3.11 Розмір шкоди заподіяної заказникам, визначається на основі затверджених такс.
3.12 Всі види природокористування, що проводяться на території заказників здійснюються за дозволами держуправління екологічної безпеки в Хмельницькiй області в межах, затверджених у встановленому порядку.

Положення розроблене на основі Закону України “Про природно-заповідний фонд України”.

Погоджено:
Голова правління КСП iм. Димитрова