Заказник загальнодержавного значення Iвахновецький

Географiчне розташування: с. Iвахнiвцi, Чемеровецький район

Площа: 155 га

Цiннiсть: Горицвiт, Сон великий

Положення про ландшафтний заказник загальнодержавного значення “Iвахновецький”

1. Загальні засади.

1.1 Ландшафтний заказник державного значення “Iвахновецький”. Безлісі товтри біля села Iвахнiвцi, Чемеровецького р-ну. Товтра “Бабо”, “Великі камені”, “Соколиха”, “Нiможна”, “Середня”, “Рублиха”, “Коломийка”, на яких прозростають трав’янисті рослини; занесені в Червону Книгу України. Заповіданий постановою РМ УРСР №646 від 29.12.1981 р.
1.2 Загальна площа ландшафтного заказника державного значення “Iвахновецький” становить 155,0 га. Користувач Івахновецька с/р с. Iвахнiвцi Чемеровецького р-ну.
1.3 Ландшафтний заказник державного значення “Iвахновецький” входить до складу природно-заповiдного фонду України, який охороняється як національне надбання, є складовою частиною системи природних територій та об’єктів, що перебувають під особливою охороною.
1.4 Ліквідація, реорганізація, ландшафтного заказника державного значення “Iвахновецький”, а також зміна границь, проводиться згідно чинного законодавства.
1.5 Поштова адреса землекористувача:
Хмельницька область, Чемеровецький район, с.Iвахнiвцi, сільська рада

2. Мета створення i завдання ландшафтного заказника державного значення “Iвахновецький”.

2.1 Ландшафтний заказник державного значення “Iвахновецький” входить до складу природно-заповiдного фонду України.
2.2 Головним завданням ландшафтного заказника державного значення “Iвахновецький” є збереження унікального природного комплексу частини Товтрового кряжу у вигляді окремих товтр – покритих великою кількістю реліктових i ендемічних рослин Поділля: сон великий, цибуля подільська, ковила Іоанна, горицвіт весняний. Ст. 25 З.У. про ПЗФ України.
2.3 Ландшафтний заказник державного значення “Iвахновецький”, може використовуватись в естетичних, виховних, наукових, природоохоронних, рекреаційних цілях.

3. Режим території та охорона ландшафтного заказника державного значення “Iвахновецький”.

3.1 На території заказника обмежується або забороняється будь-яка діяльність, що суперечить цілям i завданням передбаченим положенням про заказник.
3.2 Господарська , наукова та інша діяльність, що не суперечить цілям i завданням заказника, проводиться з додержанням загальних вимог щодо охорони навколишнього природного середовища.
3.3 Власники або користувачі земельних ділянок природних об’єктів, оголошених заказником, беруть на себе зобов’язання щодо забезпечення режиму його охорони та збереження. СТ. 26 Закону України “Про природно-заповiдний фонд України”.
3.4 Проведення такої господарської діяльності, яка може спричинити шкоду заповідному об’єкту та порушити екологічну рівновагу.
3.5 Будівництво споруд, що можуть вплинути на зміну характеру місцевості, ландшафту i спричинити збитки заповідному об’єкту.
3.6 Геологорозвідувальні роботи, добування корисних копалин, порушення грунтового та рослинного покриву.
3.7 Будь-яке засмічення та забруднення території заказника.
3.8 Надання земельних ділянок під забудову.
3.9 Інші види робіт, що можуть призвести до порушення природних зв’язків та ходу природних процесів, втрати наукової, господарської, естетичної цінності заказника.
3.10 Порушення законодавства України “Про природно-заповідний фонд України” та закону “Про охорону навколишнього середовища” тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільну або кримінальну відповідальність.
3.11 Розмір шкоди заподіяної заказникам, визначається на основі затверджених такс.
3.12 Всі види природокористування, що проводяться на території заказників здійснюються за дозволами держуправління екологічної безпеки в Хмельницькiй області в межах, затверджених у встановленому порядку.

Положення розроблене на основі Закону України “Про природно-заповідний фонд України”.

Погоджено:
Голова сільської ради с.Івахнівці Мельник В.В.