Заказник загальнодержавного значення Велика i Мала Бугаїхи

Географiчне розташування: поблизу с. Голенищево, Чемеровецький район

Площа: 66,5 га


Цiннiсть: Скополiя карнiолiйська, орхiднi види

 

Положення про ландшафтний заказник загальнодержавного значення “Велика i Мала Бугаїхи”

1. Загальні засади.

1.1 Ландшафтний заказник загальнодержавного значення “Велика i Мала Бугаїхи”. Залісненні товтри між селами Голенищево i Романiвка. Товтри вкриті листв’яними породами дерев грабово-дубовими та ясеновими насадженнями природного походження. Особливість заказника специфічної трав’янистої рослинності, притаманної флорі Товтрової гряди. З поміж них є чимало, які занесені до Червоної Книги України. Заповіданий ОВК №225 від 15.10.1986 р.
1.2 Загальна площа ландшафтного заказника загальнодержавного значення “Велика i Мала Бугаїхи” становить 66,5 га. Користувач Національний Природній парк “Подільські Товтри”.
1.3 Ландшафтний заказник загальнодержавного значення “Велика i Мала Бугаїхи” входить до складу природно-заповiдного фонду України, який охороняється як національне надбання, є складовою частиною системи природних територій та об’єктів, що перебувають під особливою охороною.
1.4 Ліквідація, реорганізація, ландшафтного заказника загально державного значення “Велика i Мала Бугаїхи”, а також зміна границь, проводиться згідно чинного законодавства.
1.5 Поштова адреса землекористувача:
Хмельницька область, м. Кам’янець-Подiльський, вул. Польський ринок, 6.

2. Мета створення i завдання ландшафтного заказника загальнодержавного значення “Велика i Мала Бугаїхи”.

2.1 Ландшафтний заказник загальнодержавного значення “Велика i Мала Бугаїхи” входить до складу природно-заповiдного фонду України.
2.2 Головним завданням ландшафтного заказника загальнодержавного значення “Велика i Мала Бугаїхи” є збереження та охорона унiкальньних ландшафтів Поділля із рідкісними i цінними видами рослин, занесених до Червоної Книги України. Ст. 25 З.У. про ПЗФ України.
2.3 Ландшафтний заказник загальнодержавного значення “Велика i мала Бугаїхи”, може використовуватись в естетичних, виховних, наукових, природоохоронних, рекреаційних цілях.

3. Режим території та охорона ландшафтного заказника місцевого значення “Велика i Мала Бугаїхи”.

3.1 На території заказника обмежується або забороняється будь-яка діяльність, що суперечить цілям i завданням передбаченим положенням про заказник.
3.2 Господарська , наукова та інша діяльність, що не суперечить цілям i завданням заказника, проводиться з додержанням загальних вимог щодо охорони навколишнього природного середовища.
3.3 Власники або користувачі земельних ділянок природних об’єктів, оголошених заказником, беруть на себе зобов’язання щодо забезпечення режиму його охорони та збереження. СТ. 26 Закону України “Про природно-заповiдний фонд України”.
3.4 Проведення такої господарської діяльності, яка може спричинити шкоду заповідному об’єкту та порушити екологічну рівновагу.
3.5 Будівництво споруд, що можуть вплинути на зміну характеру місцевості, ландшафту i спричинити збитки заповідному об’єкту.
3.6 Геологорозвідувальні роботи, добування корисних копалин, порушення грунтового та рослинного покриву.
3.7 Будь-яке засмічення та забруднення території заказника.
3.8 Надання земельних ділянок під забудову.
3.9 Інші види робіт, що можуть призвести до порушення природних зв’язків та ходу природних процесів, втрати наукової, господарської, естетичної цінності заказника.
3.10 Порушення законодавства України “Про природно-заповідний фонд України” та закону “Про охорону навколишнього середовища” тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільну або кримінальну відповідальність.
3.11 Розмір шкоди заподіяної заказнику, визначається на основі затверджених такс.
3.12 Всі види природокористування, що проводяться на території заказників здійснюються за дозволами держуправління екологічної безпеки в Хмельницькiй області в межах, затверджених у встановленому порядку.

Положення розроблене на основі Закону України “Про природно-заповідний фонд України”.

Погоджено:
Директор НПП “Подільські Товтри” О. Нікітін


Читайте статтю С.І. Ковальчука “Ландшафтний заказник загальнодержавного значення “Велика і Мала Бугаїхи”.

Ковальчук С.І. Найвища точка в області