Заказник загальнодержавного значення Циківський

Географiчне розташування: с. Залуччя, с. Цикова, Чемеровецький район

Площа: 290 га

Цiннiсть: Орхiднi види, лунарiя оживаюча, столiтнiй квiтучий плющ

Положення про державний ландшафтний заказник загальнодержавного значення “Цикiвський”

1. Загальні засади.

1.1 Ландшафтний заказник загальнодержавного значення “Цикiвський”. Товтровий кряж покритий, грабово-дубовим лісом – унікальний природний комплекс біля с. Цикова, в якому зустрічаються рідкісні рослини: лунарiя оживаюча, ясенець білий, шафран Гейфеля, квітучі екземпляри плюща звичайного у віці 100 років i др. рослини, занесені до Червоної Книги України. Заповіданий РМ УРСР №646 від 29.12.81р.
1.2 Загальна площа ландшафтного заказника загальнодержавного значення “Цикiвський” становить 290,0 га. Користувач Макiвське лісництво Кам’янець-Подільського лісгоспу.
1.3 Ландшафтний заказник загальнодержавного значення “Цикiвський” входить до складу природно-заповiдного фонду України, який охороняється як національне надбання, є складовою частиною системи природних територій та об’єктів, що перебувають під особливою охороною.
1.4 Ліквідація, реорганізація, ландшафтного заказника загальнодержавного значення “Цикiвський”, а також зміна границь, проводиться згідно чинного законодавства.
1.5 Поштова адреса землекористувача:
Хмельницька область, м. Кам’янець-Подiльський, вул. Шевченка, 30, держлісгосп.

2. Мета створення i завдання державного ландшафтного заказника загальнодержавного значення “Цикiвський”.

2.1 Державний ландшафтний заказник загальнодержавного значення “Цикiвський” входить до складу природно-заповiдного фонду України.
2.2 Головним завданням ландшафтного заказника загальнодержавного значення “Цикiвський” є збереження унікального природного комплексу з рідкісними, цінними рослинами занесеними до Червоної Книги України. Ст. 25 З.У. про ПЗФ України.
2.3 Ландшафтний заказник загальнодержавного значення “Цикiвський”, може використовуватись в естетичних, виховних, наукових, природоохоронних, рекреаційних цілях.

3. Режим території та охорона ландшафтного заказника загальнодержавного значення “Цикiвський”.

3.1 На території заказника обмежується або забороняється будь-яка діяльність, що суперечить цілям i завданням передбаченим положенням про заказник.
3.2 Господарська, наукова та інша діяльність, що не суперечить цілям i завданням заказника, проводиться з додержанням загальних вимог щодо охорони навколишнього природного середовища.
3.3 Власники або користувачі земельних ділянок природних об’єктів, оголошених заказником, беруть на себе зобов’язання щодо забезпечення режиму його охорони та збереження. СТ. 26 Закону України “Про природно-заповiдний фонд України”.
3.4 Проведення такої господарської діяльності, яка може спричинити шкоду заповідному об’єкту та порушити екологічну рівновагу.
3.5 Будівництво споруд, що можуть вплинути на зміну характеру місцевості, ландшафту i спричинити збитки заповідному об’єкту.
3.6 Геологорозвідувальні роботи, добування корисних копалин, порушення грунтового та рослинного покриву.
3.7 Будь-яке засмічення та забруднення території заказника.
3.8 Надання земельних ділянок під забудову.
3.9 Інші види робіт, що можуть призвести до порушення природних зв’язків та ходу природних процесів, втрати наукової, господарської, естетичної цінності заказника.
3.10 Порушення законодавства України “Про природно-заповідний фонд України” та закону “Про охорону навколишнього середовища” тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільну або кримінальну відповідальність.
3.11 Розмір шкоди заподіяної заказникам, визначається на основі затверджених такс.
3.12 Всі види природокористування, що проводяться на території заказників здійснюються за дозволами держуправління екологічної безпеки в Хмельницькiй області в межах, затверджених у встановленому порядку.

Положення розроблене на основі Закону України “Про природно-заповідний фонд України”.

Погоджено:
Директор Кам’янець-Подільського держлісгоспу Рудько М.М.


Читайте статтю С.І. Ковальчука про Ландшафтний заповідник загальнодержавного значення “Циківський”