Заказник загальнодержавного значення Кармалюкова гора

Географiчне розташування: с. Привороття, Кам’янець-Подiльський район

Площа: 765 га

Цiннiсть: Орхiднi види

Положення про заказник загальнодержавного значення “Кармалюкова гора”

1. Загальні засади.

1.1 Ландшафтний заказник загальнодержавного значення “Кармалюкова гора”, залiснений Товтровий кряж на якому зберігалися рідкісні види рослин: берека, клокичка. Заповіданий постановою Ради Міністрів УРСР та №5 від 07.01.1985 р.
1.2 Загальна площа ландшафтного заказника загальнодержавного значення “Кармалюкова гора” становить 765 га. Користувач Макіївське лісництво Кам’янець-Подільського лісгоспу, знаходиться заказник поруч с.Привороття Кам’янець-Подiльського р-ну.
1.3 Ландшафтний заказник загальнодержавного значення “Кармалюкова гора” входить до складу природно-заповiдного фонду України, який охороняється як національне надбання, є складовою частиною системи природних територій та об’єктів, що перебувають під особливою охороною.
1.4 Ліквідація, реорганізація, ландшафтних заказників загальнодержавного значення, а також зміна границь, проводиться згідно чинного законодавства.
1.5 Поштова адреса землекористувача:
Хмельницька область, м. Кам’янець-Подільський, вул. Шевченка,30, Кам’янець-Подiльський держлісгосп. тел. 2-38-01.

2. Мета створення i завдання ландшафтного заказника загальнодержавного значення “Кармалюкова гора”.

2.1 Ландшафтний заказник загальнодержавного значення “Кармалюкова гора”входить до складу природно-заповiдного фонду України.
2.2 Головним завданням ландшафтного заказника загальнодержавного значення “Кармалюкова гора” є збереження унікального ландшафту “Подільських Товтр” та рідкісних видів рослин : береки, клокички. Ст.25 З.У. про ПЗФ України.
2.3 Ландшафтний заказник загальнодержавного значення “Кармалюкова гора”, може використовуватись в естетичних, виховних, наукових, природоохоронних, рекреаційних цілях.

3. Режим території та охорона ландшафтного заказника загальнодержавного значення “Кармалюкова гора”.

3.1 На території заказника обмежується або забороняється будь-яка діяльність, що суперечить цілям i завданням передбаченим положенням про заказник.
3.2 Господарська, наукова та інша діяльність, що не суперечить цілям i завданням заказника, проводиться з додержанням загальних вимог щодо охорони навколишнього природного середовища.
3.3 Власники або користувачі земельних ділянок природних об’єктів, оголошених заказником, беруть на себе зобов’язання щодо забезпечення режиму його охорони та збереження. СТ. 26 Закону України “Про природно-заповiдний фонд України”.
3.4 Проведення такої господарської діяльності, яка може спричинити шкоду заповідному об’єкту та порушити екологічну рівновагу.
3.5 Будівництво споруд, що можуть вплинути на зміну характеру місцевості, ландшафту i спричинити збитки заповідному об’єкту.
3.6 Геологорозвідувальні роботи, добування корисних копалин, порушення грунтового та рослинного покриву.
3.7 Будь-яке засмічення та забруднення території заказника.
3.8 Надання земельних ділянок під забудову.
3.9 Інші види робіт, що можуть призвести до порушення природних зв’язків та ходу природних процесів, втрати наукової, господарської, естетичної цінності заказника.
3.10 Порушення законодавства України “Про природно-заповідний фонд України” та закону “Про охорону навколишнього середовища” тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільну або кримінальну відповідальність.
3.11 Розмір шкоди заподіяної заказникам, визначається на основі затверджених такс.
3.12 Всі види природокористування, що проводяться на території заказників здійснюються за дозволами держуправління екологічної безпеки в Хмельницькiй області в межах, затверджених у встановленому порядку.

Положення розроблене на основі Закону України “Про природно-заповідний фонд України”.

Погоджено:
Директор Кам’янець-Подільського держлісгоспу Рудько М.М.


Вблизи г. Гуменцов Каменец-Подольского района находится участок Толтровой гряды Кармелюка гора. Возвышенность представляет собой останец берегового рифа неогенового возраста. Интересна с геоморфологической точки зрения.

Государственный ландшафтный заказник, земельный отвод 42 га, находится в ведении Каменец-Подольского лесхоззага.

Геологические памятники Украины: Справочник-путеводитель / Коротенко Н. Е., Щирица А. С., Каневский А. Я. и др.- Киев: Наук. думка, 1985.


Читайте також про штольні неподалік.