Заказник загальнодержавного значення Панівецька дача

Географiчне розташування: Панiвецьке лiсництво, с. Смотрич, с. Панiвцi, Кам’янець-Подiльський район

Площа: 923 га

Цiннiсть: Орхiднi види

Положення про ботанічний заказник загальнодержавного значення “Панiвецька дача”

1. Загальні засади.

1.1 Ботанічний заказник загальнодержавного значення “Панiвецька дача”. Лісовий масив вкритий грабово-дубовим лісом. Цінний різноманітністю видів трав’яного покрову, в якому представлені: ковила весняна, скополя карнеолiйська, герань темна, шивереки подільська, змiївка пізня, занесені до Червоної Книги України. Заповіданий постановою Ради Міністрів УРСР №500 від 28.10.1974 р.
1.2 Загальна площа ботанічного заказника загальнодержавного значення “Панiвецька дача” 923,0 га. Користувач Понiвецьке лісництво Кам’янець-Подільського держлiсгоспа. Знаходиться заказник “Панiвецька дача” в с. Панiвцi Кам’янець-Подільського р-ну.
1.3 Ботанічний заказник загальнодержавного значення “Панiвецька дача” входить до складу природно-заповiдного фонду України, який охороняється як національне надбання, є складовою частиною системи природних територій та об’єктів, що перебувають під особливою охороною.
1.4 Ліквідація, реорганізація, ботанічного заказника загальнодержавного значення “Панiвецька дача”, а також зміна границь, проводиться згідно чинного законодавства.
1.5 Поштова адреса землекористувача:
Хмельницька область, м. Кам’янець-Подiльський, вул. Шевченка, 30, держлісгосп, тел. 2-38-01.

2. Мета створення i завдання ботанічного заказника місцевого значення “Панiвецька дача”.

2.1 Ботанічний заказник загальнодержавного значення “Панiвецька дача” входить до складу природно-заповiдного фонду України.
2.2 Головним завданням ботанічного заказника загальнодержавного значення “Панiвецька дача” є збереження унікальних видів рослин, занесених до Червоної Книги України. Ст. 25 З.У. про ПЗФ України.
2.3 Ботанічний заказник загальнодержавного значення “Панiвецька дача” може використовуватись в естетичних, виховних, наукових, природоохоронних, рекреаційних цілях.

3. Режим території та охорона ботанічного заказника місцевого значення “Панiвецька дача”.

3.1 На території заказника обмежується або забороняється будь-яка діяльність, що суперечить цілям i завданням передбаченим положенням про заказник.
3.2 Господарська, наукова та інша діяльність, що не суперечить цілям i завданням заказника, проводиться з додержанням загальних вимог щодо охорони навколишнього природного середовища.
3.3 Власники або користувачi земельних ділянок природних об’єктів, оголошених заказником, беруть на себе зобов’язання щодо забезпечення режиму його охорони та збереження. СТ. 26 Закону України “Про природно-заповiдний фонд України”.
3.4 Проведення такої господарської діяльності, яка може спричинити шкоду заповідному об’єкту та порушити екологічну рівновагу.
3.5 Будівництво споруд, що можуть вплинути на зміну характеру місцевості, ландшафту i спричинити збитки заповідному об’єкту.
3.6 Геологорозвідувальні роботи, добування корисних копалин, порушення грунтового та рослинного покриву.
3.7 Будь-яке засмічення та забруднення території заказника.
3.8 Надання земельних ділянок під забудову.
3.9 Інші види робіт, що можуть призвести до порушення природних зв’язків та ходу природних процесів, втрати наукової, господарської, естетичної цінності заказника.
3.10 Порушення законодавства України “Про природно-заповідний фонд України” та закону “Про охорону навколишнього середовища” тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільну або кримінальну відповідальність.
3.11 Розмір шкоди заподіяної заказникам, визначається на основі затверджених такс.
3.12 Всі види природокористування, що проводяться на території заказників здійснюються за дозволами держуправління екологічної безпеки в Хмельницькiй області в межах, затверджених у встановленому порядку.
Положення розроблене на основі Закону України “Про природно-заповідний фонд України”.

Погоджено:
Директор Кам’янець-Подільського держлiсгоспу М.М.Рудько


Читайте також статті:

Ковальчук С.І. Панівецька лісова дача – осередок НПП “Подільські Товтри”

Онищенко В.А., Любінська Л.Г. Грабово-дубові ліси ур. Панівецька дача (Хмельницька область)