Заказник загальнодержавного значення Товтра Вербецька

Географiчне розташування: бiля с. Вербка, Кам’янець-Подiльський район

Площа: 9,3 га

Цiннiсть: Сон великий, ковила волосиста, лещиця днiстровська

Положення про ботанічний заказник загальнодержавного значення
“Товтра Вербецька” (“Чотири кавалери”)

1. Загальні засади.

1.1 Ботанічний заказник місцевого значення Товтра Вербецька. Товтра на якій збереглися рідкісні види степової рослинності, в тому числі: горицвіт весняний, молочай волинський, сон великий, ковила волосиста, лощиця дністровська. Заповіданий постановою РМ №166 від 15.07.1977 р.
1.2 Загальна площа ботанічного заказника місцевого значення Товтра Вербецька 9.3 га. Користувач сільрада с. Гуменці. Знаходиться заказник Товтра Вербецька (Чотири кавалери) в пiвденно західній частині с. Вербка Кам’янець-Подільського р-ну.
1.3 Ботанічний заказник місцевого значення Товтра Вербецька входить до складу природно-заповiдного фонду України, який охороняється як національне надбання, є складовою частиною системи природних територій та об’єктів, що перебувають під особливою охороною.
1.4 Ліквідація, реорганізація, ботанічного заказника місцевого значення Товтра Вербецька, а також зміна границь, проводиться згідно чинного законодавства.
1.5 Поштова адреса землекористувача:
Хмельницька область, Кам’янець-Подiльський район, с. Гуменці, сільська Рада.

2. Мета створення i завдання ботанічного заказника загальнодержавного значення Товтра Вербецька.

2.1 Ботанічний заказник місцевого значення Товтра Вербецька входить до складу природно-заповiдного фонду України.
2.2 Головним завданням ботанічного заказника місцевого значення Товтра Вербецька є збереження унікальних видів рослин, занесених до Червоної Книги України. Ст. 25 З.У. про ПЗФ України.
2.3 Ботанічний заказник місцевого значення Товтра Вербецька може використовуватись в естетичних, виховних, наукових, природоохоронних, рекреаційних цілях.

3. Режим території та охорона ботанічного заказника загальнодержавного значення Товтра Вербецька.

3.1 На території заказника обмежується або забороняється будь-яка діяльність, що суперечить цілям i завданням передбаченим положенням про заказник.
3.2 Господарська, наукова та інша діяльність, що не суперечить цілям i завданням заказника, проводиться з додержанням загальних вимог щодо охорони навколишнього природного середовища.
3.3 Власники або користувачi земельних ділянок природних об’єктів, оголошених заказником, беруть на себе зобов’язання щодо забезпечення режиму його охорони та збереження. СТ. 26 Закону України “Про природно-заповiдний фонд України”.
3.4 Проведення такої господарської діяльності, яка може спричинити шкоду заповідному об’єкту та порушити екологічну рівновагу.
3.5 Будівництво споруд, що можуть вплинути на зміну характеру місцевості, ландшафту i спричинити збитки заповідному об’єкту.
3.6 Геологорозвідувальні роботи, добування корисних копалин, порушення грунтового та рослинного покриву.
3.7 Будь-яке засмічення та забруднення території заказника.
3.8 Надання земельних ділянок під забудову.
3.9 Інші види робіт, що можуть призвести до порушення природних зв’язків та ходу природних процесів, втрати наукової, господарської, естетичної цінності заказника.
3.10 Порушення законодавства України “Про природно-заповідний фонд України” та закону “Про охорону навколишнього середовища” тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільну або кримінальну відповідальність.
3.11 Розмір шкоди заподіяної заказникам, визначається на основі затверджених такс.
3.12 Всі види природокористування, що проводяться на території заказників здійснюються за дозволами держуправління екологічної безпеки в Хмельницькiй області в межах, затверджених у встановленому порядку.
Положення розроблене на основі Закону України “Про природно-заповідний фонд України”.

Погоджено:
Голова Сільради с. Гуменці