Заказник загальнодержавного значення Довжоцький

Географiчне розташування: Кадиєвецьке лiсництво, с. Довжок, Кам’янець-Подiльський район

Площа: 655 га

Цiннiсть: Орхiднi види

Положення про ботанічний заказник місцевого значення “Довжоцький”

1. Загальні засади.

1.1 Ботанічний заказник місцевого значення “Довжоцький”. Лісовий масив природного походження на якій зростають: грабово-дубовi дерева, а також різноманітність трав’яного покрову. Цінність складають орхiднi види. Заповіданий рішенням ОВК №194 від 26.10.1990 р.
1.2 Загальна площа ботанічного заказника місцевого значення “Довжоцький” становить 655,0 га. Користувач Кадиєвецьке лісництво Кам’янець-Подільського лісгоспу, знаходиться заказник в с. Довжок Кам’янець-Подільського р-ну.
1.3 Ботанічний заказник місцевого значення “Довжоцький” входить до складу природно-заповiдного фонду України, який охороняється як національне надбання, є складовою частиною системи природних територій та об’єктів, що перебувають під особливою охороною.
1.4 Ліквідація, реорганізація, ботанічного заказника місцевого значення “Довжоцький”, а також зміна границь, проводиться згідно чинного законодавства.
1.5 Поштова адреса землекористувача:
Хмельницька область, м. Кам’янець-Подільський, вул. Шевченка, 30, Кам’янець-Подiльський держлісгосп. т. 2-38-01.

2. Мета створення i завдання ботанічного заказника місцевого значення “Довжоцький”.

2.1 Ботанічний заказник місцевого значення “Довжоцький” входить до складу природно-заповiдного фонду України.
2.2 Головним завданням ботанічного заказника місцевого значення “Довжоцький” є збереження унікальних видів рослин. Ст. 25 З.У. про ПЗФ України.
2.3 Ботанічний заказник місцевого значення “Довжоцький”, може використовуватись в естетичних, виховних, наукових, природоохоронних, рекреаційних цілях.

3. Режим території та охорона ботанічного заказника місцевого значення “Довжоцький”.

3.1 На території заказника обмежується або забороняється будь-яка діяльність, що суперечить цілям i завданням передбаченим положенням про заказник.
3.2 Господарська , наукова та інша діяльність, що не суперечить цілям i завданням заказника, проводиться з додержанням загальних вимог щодо охорони навколишнього природного середовища.
3.3 Власники або користувачі земельних ділянок природних об’єктів, оголошених заказником, беруть на себе зобов’язання щодо забезпечення режиму його охорони та збереження. СТ. 26 Закону України “Про природно-заповiдний фонд України”.
3.4 Проведення такої господарської діяльності, яка може спричинити шкоду заповідному об’єкту та порушити екологічну рівновагу.
3.5 Будівництво споруд, що можуть вплинути на зміну характеру місцевості, ландшафту i спричинити збитки заповідному об’єкту.
3.6 Геологорозвідувальні роботи, добування корисних копалин, порушення грунтового та рослинного покриву.
3.7 Будь-яке засмічення та забруднення території заказника.
3.8 Надання земельних ділянок під забудову.
3.9 Інші види робіт, що можуть призвести до порушення природних зв’язків та ходу природних процесів, втрати наукової, господарської, естетичної цінності заказника.
3.10 Порушення законодавства України “Про природно-заповідний фонд України” та закону “Про охорону навколишнього середовища” тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільну або кримінальну відповідальність.
3.11 Розмір шкоди заподіяної заказникам, визначається на основі затверджених такс.
3.12 Всі види природокористування, що проводяться на території заказників здійснюються за дозволами держуправління екологічної безпеки в Хмельницькiй області в межах, затверджених у встановленому порядку.
Положення розроблене на основі Закону України “Про природно-заповідний фонд України”.

Погоджено:
Директор Кам’янець-Подільського держлісгоспу М.М.Рудько