Заказник загальнодержавного значення Нижні Патринці

Географiчне розташування: Староушицьке лiсництво, с. Демшин, Кам’янець-Подiльський район

Площа: 80 га

Цiннiсть: Орхiднi види, сон чорнiючий, зiновать бiла

Положення про ботанічний заказник місцевого значення “Нижні Патринцi”

1. Загальні засади.

1.1 Ботанічний заказник місцевого значення “Нижні Патринцi”. Частково залiснений схил берега р. Студениця, де зростають цінні лікарські рослини: горицвіт весняний, цмiн пiщаний, дев’ясил високий, звиробiй, вероніка, вероніка лікарська та ін. Заповіданий рішенням Облради №226 від 04.09.1980 р.
1.2 Загальна площа ботанічного заказника місцевого значення “Нижні Патринцi” становить 80,0 га. Користувач Національний природний парк “Подільські Товтри”, підпорядкований Міністерству охорони навколишнього природного середовища України. Знаходиться заказник за 4 км на південний захід від с. Патринцi.
1.3 Ботанічний заказник місцевого значення “Нижні Патринцi” входить до складу природно-заповiдного фонду України, який охороняється як національне надбання, є складовою частиною системи природних територій та об’єктів, що перебувають під особливою охороною.
1.4 Ліквідація, реорганізація, ботанічного заказника місцевого значення “Нижні Патринцi”, а також зміна границь, проводиться згідно чинного законодавства.
1.5 Поштова адреса землекористувача:
Хмельницька область, м. Кам’янець-Подільський, пл. Польський ринок, 6, НПП “Подільські Товтри”. т. 5-12-70.

2. Мета створення i завдання ботанічного заказника місцевого значення “Нижні Патринцi”.

2.1 Ботанічний заказник місцевого значення “Нижні Патринцi” входить до складу природно-заповiдного фонду України.
2.2 Головним завданням ботанічного заказника місцевого значення “Нижні Патринцi” є збереження лікарських видів рослин (ст.25. З.У. про ПЗФ України).
2.3 Ботанічний заказник місцевого значення “Нижні Патринцi”, може використовуватись в естетичних, виховних, наукових, природоохоронних, рекреаційних цілях.

3. Режим території та охорона ботанічного заказника місцевого значення “Нижні Патринцi”.

3.1 На території заказника обмежується або забороняється будь-яка діяльність, що суперечить цілям i завданням передбаченим положенням про заказник.
3.2 Господарська, наукова та інша діяльність, що не суперечить цілям i завданням заказника, проводиться з додержанням загальних вимог щодо охорони навколишнього природного середовища.
3.3 Власники або користувачi земельних ділянок природних об’єктів, оголошених заказником, беруть на себе зобов’язання щодо забезпечення режиму його охорони та збереження. Ст. 26 Закону України “Про природно-заповiдний фонд України”.
3.4 Проведення такої господарської діяльності, яка може спричинити шкоду заповідному об’єкту та порушити екологічну рівновагу.
3.5 Будівництво споруд, що можуть вплинути на зміну характеру місцевості, ландшафту i спричинити збитки заповідному об’єкту.
3.6 Геологорозвідувальні роботи, добування корисних копалин, порушення грунтового та рослинного покриву.
3.7 Будь-яке засмічення та забруднення території заказника.
3.8 Надання земельних ділянок під забудову.
3.9 Інші види робіт, що можуть призвести до порушення природних зв’язків та ходу природних процесів, втрати наукової, господарської, естетичної цінності заказника.
3.10 Порушення законодавства України “Про природно-заповідний фонд України” та закону “Про охорону навколишнього середовища” тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільну або кримінальну відповідальність.
3.11 Розмір шкоди заподіяної заказникам, визначається на основі затверджених такс.
3.12 Всі види природокористування, що проводяться на території заказників здійснюються за дозволами держуправління екологічної безпеки в Хмельницькiй області в межах, затверджених у встановленому порядку.
Положення розроблене на основі Закону України “Про природно-заповідний фонд України”.

Погоджено:
Директор НПП “Подільські Товтри” О.К. Нікітін