Пам’ятка природи загальнодержавного значення Печера “Атлантида”

Географiчне розташування: поблизу с. Завалля, Кам’янець-Подiльський район

Площа: 10 га

Цiннiсть: Гiпсова печера довж. 1,8 км, площа 3120 кв.м., об’єм 700 куб.м

Положення про геологічну пам’ятку природи загальнодержавного значення “Печера Атлантида”

1. Загальні засади.

1.1 Геологічна пам’ятка природи загальнодержавного значення “Печера Атлантида” – розташована с. Завалля Кам’янець-Подільського р-ну. Гіпсова печера довжиною 1800 м. Площа печери 3120 кв. м, об’єм 700 куб. м. Вражає своєю красою. Натiковi форми береглися в бортах печери, в дальніх залах є сталактити, сталагнити. Заповідана розпорядженням Ради Міністрів УРСР №780-р від 14.10.1975 р.

1.2 Загальна площа геологічної пам’ятки природи загальнодержавного значення “Печера Атлантида” становить 10,0 га. Користувач “Подільське екологічне товариство”.

1.3 Геологічна пам’ятка природи загальнодержавного значення “Печера Атлантида” входить до складу природно-заповiдного фонду України, яка охороняється як національне надбання, є складовою частиною системи природних територій та об’єктів, що перебувають під особливою охороною.

1.4 Ліквідація, реорганізація, геологічної пам’ятки природи загальнодержавного значення “Печера Атлантида”, а також зміна границь, проводиться згідно чинного законодавства.

1.5 Поштова адреса землекористувача:
м. Хмельницький.

2. Мета створення i завдання геологічної пам’ятки природи загальнодержавного значення “Печера Атлантида”.

2.1 Геологічна пам’ятка природи загальнодержавного значення входить до складу природно-заповiдного фонду України.

2.2 Головним завданням геологічної пам’ятки природи загальнодержавного значення “Печера Атлантида” є збереження розрізу унікальних геологічних натiкових форм гіпсу, вапняку, кремнію. Ст. 27 З.У. про ПЗФ України.

2.3 Геологічна пам’ятка природи загальнодержавного значення, може використовуватись в естетичних, виховних, наукових, природоохоронних, рекреаційних цілях.

3. Режим території та охорона геологічної пам’ятки природи загальнодержавного значення “Печера Атлантида”.

3.1 На території пам’ятки природи обмежується або забороняється будь-яка діяльність, що суперечить цілям i завданням передбаченим положенням про пам’ятку природи.
3.2 Господарська , наукова та інша діяльність, що не суперечить цілям i завданням пам’ятки природи, проводиться з додержанням загальних вимог щодо охорони навколишнього природного середовища.

3.3 Власники або користувачі земельних ділянок природних об’єктів, оголошених пам’яткою природи, беруть на себе зобов’язання щодо забезпечення режиму її охорони та збереження. Ст. 28 З.У. про ПЗФ України.

3.4 Проведення такої господарської діяльності, яка може спричинити шкоду пам’ятці природи та порушити екологічну рівновагу.

3.5 Будівництво споруд, що можуть вплинути на зміну характеру місцевості, ландшафту i спричинити збитки пам’ятці природи.

3.6 Геологорозвідувальні роботи, добування корисних копалин, порушення грунтового та рослинного покриву.

3.7 Будь-яке засмічення та забруднення території пам’ятки природи.

3.8 Надання земельних ділянок під забудову.

3.9 Інші види робіт, що можуть призвести до порушення природних зв’язків та ходу природних процесів, втрати наукової, господарської, естетичної цінності пам’ятки природи.

3.10 Порушення закону “Про охорону навколишнього середовища” тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільну або кримінальну відповідальність.

3.11 Розмір шкоди заподіяної пам’ятці природи, визначається на основі затверджених такс.

3.12 Всі види природокористування, що проводяться на території пам’яток природи здійснюються за дозволами держуправління екологічної безпеки в Хмельницькiй області в межах, затверджених у встановленому порядку.

Положення розроблене на основі Закону України “Про природно-заповідний фонд України”.

Погоджено:
Голова “Подільського екологічного товариства”.

 


Читайте ще статті про печеру:

“Перлина природи” у газеті “Прапор жовтня”

Чарівна “Атлантида” у газеті “Радянське Поділля”

Судьба “Атлантиды” у журналі “Вокруг света”

“Атлантиду” спасут экологи?” у виданні “Електронні вісті”


Карстовая пещера Атлантида открыта летом 1969 г. Расположена в Каменец-Подольском районе Хмельницкой области на территории национального природного парка “Подольские Толтры” в с. Завалье и по богатству и разнообразию внутреннего кристаллического убранства является видающейся среди пещер Украины. В 1981 году институтом геологических наук Академии наук УРСР проведено по заказу Хмельницкого областного совета по туризму и экскурсиях геолого-гидрогеологическое и карстолого-спелеологическое изучение пещеры Атлантида с целью подготовки основ для проектирования и эксплуатации пещеры в качестве туристко-экскурсионного объекта. В результате проведенной работы проведено комплексное исследование морфологии, вторичных отложений, микроклимата пещеры, изучение геологического строения, гидрогеологических и инженерно-геологических особенностей пещерного блока, определение генезиса и истории формирования пещеры. На этой основе и с учетом зарубежного и отечественного опыта разработаны рекомендации по инженерному оборудованию пещеры, по правильной и безаварийной ее эксплуатации. Отработаны рекомендации по оборудованию экскурсионного маршрута в пещере с приложением экскурсионной трассы с профилями, построенными по ней. Рекомендуемый маршрут имеет протяженность 387 м при амплитуде 9,6 м. Большая его часть проходит по галереям и залам магистрального яруса, имеет общее кольцевое строение с одним небольшим ответвлением.

Создание туристко-экскурсионного объекта требует осуществления ряда инженерных мероприятий на поверхности, – оборудования входа в пещеру, постройка здания служб пещеры, киосков для продажи сувениров, объектов питания, автостоянки, линии энергоснабжения, а также благоустройства автодорог для проезда тяжелых автобусов со стороны г.г.Черновцы, Ивано-Франковск до пещеры и с последующим выездом на г. Каменец-Подольский и наоборот.

Создание туристко-экскурсионного объекта “Атлантида” имеет большую перспективу. В непосредственной близости от известной части пещер Атлантида и Киевлянка установлено наличие в массиве крупной пещерной системы, что позволяет планировать работы по вскрытию пока недоступной части пещерной системы и вовлечению ее в экскурсионный маршрут. Этому также благоприятствует географическое положение пещеры в непосредственной близости от крупных потоков туристов, экскурсантов и отдыхающих – города Хмельницкий, Каменец-Подольский, Черновцы, Ивано-Франковск, историко-архитектурные памятники Хотина, Жванца, перспективы создания на базе Каменец-Подольского национального историко-архитектурного заповедника культурно-туристического центра, наличие национального природного парка “Подольские Толтры”, государственного бальнеологического курорта “Сатанов” и курортной местности в с.Маков, а также живописнейших ландшафтов долины рек Збруч и Днестра со скальным монастырем в районе с. Бакота.


В с. Завалье Каменец-Подольского района, на левом берегу р. Збруча находится карстовая пещера Атлантида в гипсах тортонского яруса (неоген). Это одна из красивейших пещер в СССР. Общая длина пещеры около 2400 м, это единственная в пределах Подолии пещера с четко выраженным трехэтажным строением, этажи объединены крутыми переходами. Пещера состоит из многочисленных залов и коридоров, на стенках которых, а также на сводах и основаниях, развиты натечные формы гипса разной окраски. Встречены волокнистые кристаллы гипса длиной до 1,5 м. Пещера уникальна по разнообразию вторичной гипсовой минерализации. В галереях магистрального этажа пещеры сформирована толща рыхлого заполнителя мощностью до 6 м. Анализ морфологии пещеры и изучение разреза заполнителя галерей дают возможность восстановить палеогидрогеологические и палеогеографические условия территории в поздненеогеновое – четвертичное время.

ППР, земельный отвод 10 га, охрана поручена Хмельницкому областному совету по туризму и экскурсиям.

Геологические памятники Украины: Справочник-путеводитель /
Коротенко Н. Е., Щирица А. С., Каневский А. Я. и др.- Киев: Наук. думка, 1985.