Пам’ятка природи загальнодержавного значення “Китайгородське відслонення”

Географiчне розташування: схил в долинi р.Тернава, поблизу с. Китайгород, Кам’янець-Подiльський район

Площа: 60 га

Цiннiсть: всесвiтньо вiдомий еталонний розрiз силурiйських вiдслонень

Положення про пам’ятку природи загальнодержавного значення “Китайгородське відслонення”

1.Загальнi засади.

1.1 Геологічна пам’ятка природи загальнодержавного значення “Китайгородське відслонення” розташоване у долині р.Тарнава с.Китайгород. Це всесвiтньовiдомий еталонний розріз силурійських відкладів. Заповідана постановою Ради Міністрів УРСР №139 від 21.03.1984 р.
1.2 Загальна площа пам’ятки природи “Китайгородське відслонення” складає 60,0 га i належить сільській Раді с. Китайгород, Кам’янець-Подільського району.
1.3 Геологічна пам’ятка природи загально-державного значення “Китайгородське відслонення”, входить до складу природно-заповiдного фонду України, яка охороняється як національне надбання i є складовою частиною світової системи природних територій та об’єктів, що перебувають під особливою охороною.
1.4 Ліквідація, реорганізація, пам’ятки природи загальнодержавного значення, а також зміна границь проводиться згідно чинного законодавства.
1.5 Поштова адреса землекористувача: Хмельницька обл., Кам’янець-Подільський район, с. Китайгород, сільська Рада.

2. Мета створення i завдання геологічної пам’ятки природи “Китайгородське відслонення”.

2.1 Геологічна пам’ятка природи загальнодержавного значення “Китайгородське відслонення” входить до складу природно-заповiдного фонду України.
2.2 Головним завдання геологічної пам’ятки природи загальнодержавного значення “Китайгородське відслонення” є збереження всесвiтньовiдомого еталонного розрізу силурійських відкладів, та розвитку осадових порід I-го середньоземноморського ярусу. Ст. 27 З.У. про ПЗФ України.
2.3 Геологічна пам’ятка природи загально-державного значення “Китайгородське відслонення” може використовуватись в естетичних, виховних, наукових, природоохоронних, рекреаційних цілях.

3. Режим території та охорона геологічної пам’ятки природи загальнодержавного значення “Китайгородське відслонення”.

3.1 На території пам’яток природи забороняється будь-яка діяльність, що загрожує його збереженню, або призводить до деградації зміни первісного їх стану.
3.2 Проведення такої господарської діяльності, яка може спричинити шкоду заповідному об’єкту та порушити екологічну рівновагу.
3.3 Будівництво споруд, що можуть вплинути на зміну характеру місцевості, ландшафту i спричинити збитки заповідному об’єкту.
3.4 Геологорозвідувальні роботи, добування корисних копалин, порушення грунтового та рослинного покриву.
3.5 Будь-яке засмічення та забруднення території геологічної пам’яткі природи загальнодержавного значення “Китайгородське відслонення”.
3.6 Надання земельних ділянок під забудову.
3.7 Інші види робіт, що можуть призвести до порушення природних зв’язків та ходу природних процесів, втрати наукової, господарської, естетичної цінності пам’ятки природи загальнодержавного значення “Китайгородське відслонення”.
3.8 Землекористувач, на території якого знаходиться пам’ятка природи загальнодержавного значення, бере на себе зобов’язання щодо забезпечення режиму її охорони та збереження. Ст. 28 Закону України “Про природно-заповідний фонд України”.
3.9 Порушення законодавства України “Про природно-заповідний фонд України” тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільну або кримінальну відповідальність.
3.10 Розмір шкоди заподіяної геологічним пам’яткам природи загальнодержавного значення, визначається на основі затверджених такс.
3.11 Всі види природокористування, що проводяться на території пам’яток природи загальнодержавного значення, здійснюються за дозволами держуправління екологічної безпеки Хмельницької області в межах, затверджених у встановленому порядку.
Положення розроблене на основі Закону України “Про природно-заповідний фонд України”.

Погоджено: Сільський голова Чорний В.


Контакт кембрийских и вендских отложений.
На южной окраине с. Китайгорода Каменец-Подольского района на левом берегу р. Тарнавы под силурийскими отложениями обнажаются (сверху вниз):
а) хмельницкая свита балтийской серии (нижний кембрий) – песчаники, переслаивающиеся с аргиллитами. Песчаники темно-зеленые, мелкозернистые, кварцевые, аргиллиты зеленовато-серые, массивные и листоватые (видимая мощность свиты 4,6 м);
б) студеницкая свита каниловской серии (венд) – зеленовато-серые аргиллиты, местами переходящие в алевролиты и песчаники более светлого цвета (видимая мощность свиты 15 м).
Обнажение имеет очень важное научное значение, здесь вскрываются слои нижней части кембрийского разреза, контактирующие с отложениями венда (верхний протерозой).

Геологические памятники Украины: Справочник-путеводитель /
Коротенко Н. Е., Щирица А. С., Каневский А. Я. и др.- Киев: Наук. думка, 1985.