Пам’ятка природи загальнодержавного значення Смотрицький каньйон

Географiчне розташування: вiд с. Голосків до с. Цибулiвка, Кам’янець-Подiльський район; м. Кам’янець-Подiльський

Площа: 80 га

Цiннiсть: Ковила волосиста, сон великий, пiвники угорськi, шиверекiя подiльська

Положення про геологічну пам’ятку природи загальнодержавного значення “Смотрицький каньйон”

1. Загальні засади.

1.1 Геологічна пам’ятка природи загальнодержавного значення “Смотрицький каньйон” – глибока вузька долина р. Смотрич із стрімкими схилами i унікальними виходами на денну поверхню силурійських вапняків. Є місцем зростання рідкісних видів рослин серед яких: шиверекiя подільська, півники угорські, ковила волосиста, занесені до Червоної Книги України. Заповідана постановою Ради Міністрів УРСР №139 від 21.03.1984 р.
1.2 Загальна площа геологічної пам’ятки природи загальнодержавного значення “Смотрицький каньйон” становить 80,0 га. Знаходиться у Кам’янець-Подільському р-нi, бере початок у с. Голоскiв, проходить по території м. Кам’янець-Подiльський i закінчується у с. Цибулiвка. Знаходиться у землекористуванні: с. Голосків 7 га, УЖКГ м. Кам’янець-Подiльський – 49 га, с. Колибаївка 3,5 га, с. Панівці – 21,5 га.
1.3 Геологічна пам’ятка природи загальнодержавного значення “Смотрицький каньйон” входить до складу природно-заповiдного фонду України, яка охороняється як національне надбання, є складовою частиною системи природних територій та об’єктів, що перебувають під особливою охороною.
1.4 Ліквідація, реорганізація, геологічної пам’ятки природи загальнодержавного значення “Смотрицький каньйон”, а також зміна границь, проводиться згідно чинного законодавства.
1.5 Поштові адреси землекористувачів:
Хмельницька область, Кам’янець-Подiльський район, с. Голосків, Сільська Рада; с.Колибаївка, Сільська Рада; м. Кам’янець-Подільський, міськвиконком, управління житлово-комунального господарства, вул. Соборна, 5.

2. Мета створення i завдання геологічної пам’ятки природи загальнодержавного значення “Смотрицький каньйон”.

2.1 Геологічна пам’ятка природи загальнодержавного значення входить до складу природно-заповiдного фонду України.
2.2 Головним завданням геологічної пам’ятки природи загальнодержавного значення “Смотрицький каньйон” є збереження розрізу силурійських відкладів та розвитку осадових порід. Збереження рідкісних рослин, які зростають на схилах каньйону, занесених до Червоної Книги України. Ст.27 З.У. про ПЗФ України.
2.3 Геологічна пам’ятка природи загальнодержавного значення, може використовуватись в естетичних, виховних, наукових, природоохоронних, рекреаційних цілях.

3. Режим території та охорона геологічної пам’ятки природи загальнодержавного значення “Смотрицький каньйон”.

3.1 На території пам’ятки природи обмежується або забороняється будь-яка діяльність, що суперечить цілям i завданням передбаченим положенням про пам’ятку природи.
3.2 Господарська, наукова та інша діяльність, що не суперечить цілям i завданням пам’ятки природи, проводиться з додержанням загальних вимог щодо охорони навколишнього природного середовища.
3.3 Власники або користувачi земельних ділянок природних об’єктів, оголошених пам’яткою природи, беруть на себе зобов’язання щодо забезпечення режиму її охорони та збереження. Ст.28 З.У. про ПЗФ України.
3.4 Проведення такої господарської діяльності, яка може спричинити шкоду пам’ятці природи та порушити екологічну рівновагу.
3.5 Будівництво споруд, що можуть вплинути на зміну характеру місцевості, ландшафту i спричинити збитки пам’ятці природи.
3.6 Геологорозвідувальні роботи, добування корисних копалин, порушення грунтового та рослинного покриву.
3.7 Будь-яке засмічення та забруднення території пам’ятки природи.
3.8 Надання земельних ділянок під забудову.
3.9 Інші види робіт, що можуть призвести до порушення природних зв’язків та ходу природних процесів, втрати наукової, господарської, естетичної цінності пам’ятки природи.
3.10 Порушення закону “Про охорону навколишнього середовища” тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільну або кримінальну відповідальність.
3.11 Розмір шкоди заподіяної пам’ятці природи, визначається на основі затверджених такс.
3.12 Всі види природокористування, що проводяться на території пам’яток природи здійснюються за дозволами держуправління екологічної безпеки в Хмельницькiй області в межах, затверджених у встановленому порядку.

Положення розроблене на основі Закону України “Про природно-заповідний фонд України”.

Погоджено:

Начальник державного управління екології та природних ресурсів в Хмельницькій області В.Шмигований
Сільський голова с. Голосків В. Сікора
Сільський голова с. Колибаївка М. Чайковський
Начальник Управління житлово-комунального господарства М. Кондауров
Сільський голова с. Панівці А. Костюк

 


Каньон – глубокі, вузькі долини з крутими схилами, розмиті річками. К. виникають при слабкості бокової ерозії, при наявності сильної глубинної ерозії. Причиною слабкості бокової ерозії може бути або сухість клімата, або водопроникність порід (пісчаників, вапняків, лесів), що поглинають вологу дощів і зменшують плоскістний стік схилами долин. В областях, складених горизонтально залягаючими породами різної густини, в К. виникає ступінчастість схилів. Найбільш відомі К. по р. Колорадо в Північній Америці, глибиною до 1800 м і довжиною близько 380 км; у Росії на Кавказі – Бзибь, Сулак, в Середній Азії – верхів’я р. Аму-Дар’ї (Пяндж і Язгулем).

А.С.Барков. Словарь справочник по физической географии. Пособие для учителей географии, издание 3-е, переработанное и дополненное. –
Государственное учебно-педагогическое издательство министерства просвещения РСФСР. – М., 1954


Читайте ще статті:

Гаврилюк Г.Г. Геологiчнi особливостi Смотрицького каньйону. Силурiйська система ( S )

М. Задорожний. Смотрицький каньйон // Радянське Поділля. – Хмельницький, 1983. – 18 січня

Ковальчук С.І., Любінська Л.Г. “Смотрицький каньйон” – унікальний витвір древнього Кам’янця

Любінська Л.Г. Флора і рослинність Смотрицького каньону

Ганна Ківільша. Каньйон: колиска і доля // “Місто”, №1, травень 2002 р.

Ковальчук С.І., Нікітін О.К. Cмотрицький каньйон – недописана книга древньої історії Поділля – до Списку Пам’яток світової Спадщини

Федорчук І.В. Фітомоніторингові дослідження екологічного стану вод каньону річки Смотрич // 14-15 травня 2005 р.

Л. Любінська, О. Кучинська, М. Матвєєв. Цінуймо створене природою // “Кам’янець-Подільський вісник”, №33, 18 серпня 2006 року

С.І. Ковальчук. Прояви негативного впливу на стан флори Смотрицького каньйону та охорона фітоценозів

Прогулянка смотрицьким каньйоном // Подолянин, 04.03.2016