Заказник місцевого значення Буковий ліс

Географiчне розташування: с. Вишнiвчик, с. Хропотова, Чемеровецький район

Площа: 5,3 га

Цiннiсть: Бук, орхiднi види

Положення про державний ботанічний заказник місцевого значення “Буковий ліс”

1. Загальні засади.

1.1 Ботанічний заказник місцевого значення “Буковий ліс”. Лісове урочище “Середня дубина” біля села Слобідка Смотрицька Чемеровецького р-ну. Ділянка буку європейського, а також рідкісних видів рослин занесених до Червоної Книги України: любка дволиста, зозулинi сльози сердцелистi, коручка морозниковидна та інші. Заповіданий рішенням ОВК №171 від 16.10.1991 р.
1.2 Загальна площа ботанічного заказника місцевого значення “Буковий ліс” становить 5,3 га. Користувач сільська рада с. Сл. Смотрицька Чемеровецького р-ну.
1.3 Ботанічний заказник місцевого значення “Буковий ліс” входить до складу природно-заповiдного фонду України який охороняється як національне надбання, є складовою частиною системи природних територій та об’єктів, що перебувають під особливою охороною.
1.4 Ліквідація, реорганізація, ботанічного заказника місцевого значення “Буковий ліс”, а також зміна границь, проводиться згідно чинного законодавства.
1.5 Поштова адреса землекористувача:
Хмельницька область, Чемеровецький район, с. Слобідка Смотрицька, сільська рада.

2. Мета створення i завдання державного ботанічного заказника місцевого значення “Буковий ліс”.

2.1 Ботанічний заказник місцевого значення “Буковий ліс” входить до складу природно-заповiдного фонду України.
2.2 Головним завданням ботанічного заказника місцевого значення “Буковий ліс” є збереження та охорона східного природного місцезростання буку європейського, а також рідкісних видів рослин занесених до Червоної Книги України. Ст. 25 З.У. про ПЗФ України.
2.3 Ботанічний заказник місцевого значення “Буковий ліс”, може використовуватись в естетичних, виховних, наукових, природоохоронних, рекреаційних цілях.

3. Режим території та охорона ботанічного заказника місцевого значення “Буковий ліс”.

3.1 На території заказника обмежується або забороняється будь яка діяльність, що суперечить цілям i завданням передбаченим положенням про заказник.
3.2 Господарська, наукова та інша діяльність, що не суперечить цілям i завданням заказника, проводиться з додержанням загальних вимог щодо охорони навколишнього природного середовища.
3.3 Власники або користувачі земельних ділянок природних об’єктів, оголошених заказником, беруть на себе зобов’язання щодо забезпечення режиму її охорони та збереження. СТ. 26 Закону України “Про природно-заповiдний фонд України”.
3.4 Проведення такої господарської діяльності, яка може спричинити шкоду заповідному об’єкту та порушити екологічну рівновагу.
3.5 Будівництво споруд, що можуть вплинути на зміну характеру місцевості, ландшафту i спричинити збитки заповідному об’єкту.
3.6 Геологорозвідувальні роботи, добування корисних копалин, порушення грунтового та рослинного покриву.
3.7 Будь-яке засмічення та забруднення території заказника.
3.8 Надання земельних ділянок під забудову.
3.9 Інші види робіт, що можуть призвести до порушення природних зв’язків та ходу природних процесів, втрати наукової, господарської, естетичної цінності заказника.
3.10 Порушення законодавства України “Про природно-заповідний фонд України” та закону “Про охорону навколишнього середовища” тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільну або кримінальну відповідальність.
3.11 Розмір шкоди заподіяної заказникам, визначається на основі затверджених такс.
3.12 Всі види природокористування, що проводяться на території заказників здійснюються за дозволами держуправління екологічної безпеки в Хмельницькiй області в межах, затверджених у встановленому порядку.

Положення розроблене на основі Закону України “Про природно-заповідний фонд України”.

Погоджено:
Голова сільської ради