10. Староруське городище

Городище – це укріплення, яке було споруджене древньоруським населенням на початку ХІ ст. Воно входило до складу Галицько-Волинського князівства і виконувало функції військової фортеці. Причина запустіння городища не з’ясована. Пам’ятка виявлена і вперше обстежена подільським археологом Ю. Сіцінським у 1898 році. Звіти, підйомний матеріал зберігаються в Інституті Археології АН УРСР.

Продовжити читання “10. Староруське городище”

9. Пізньопалеолітичний пункт І

Пізній палеоліт – наступній, після муст’є, етап розвитку культури, господарства і соціального людського суспільства. У цей час збільшується асортимент кам’яних знарядь, з’являється різноманітна зброя з рогу, кременя, кості, удосконалюється домобудування, широко розвивається мистецтво.

Продовжити читання “9. Пізньопалеолітичний пункт І”

8. Поселення скіфського часу

Поселення залишене скіфським населенням Поділля VІІ- ІV ст. до н.е. “скіфами-пахарями”, як писав про них у V ст. н.е. давньогрецький історик Геродот. Пам’ятка відкрита при розвідці Трипільської експедиції АН УРСР у 1948 р. під керівництвом Т.С. Пассек. Знахідки, щоденник, звіт, графічні матеріали зберігаються у фондах та архіві Інститута археології АН УРСР.

Продовжити читання “8. Поселення скіфського часу”

7. Давньоруське городище

Городище належить слов’яно-руському населенню ХІ-ХІІІ ст. Матеріали зберігаються у Фондах Кабінету археології Кам’янець-Подільського Державного педагогічного університету ім. В.П.Затонського.

Продовжити читання “7. Давньоруське городище”

6. Давньоруське городище

Городище належить слов’яно-руському населенню ХІ-ХІІІ ст. Матеріали зберігаються у Фондах Кабінету археології Кам’янець-Подільського Державного педагогічного університету ім. В.П.Затонського.

Продовжити читання “6. Давньоруське городище”

5. Давньоруське поселення

Поселення залишено слов’янським населенням і належить до періоду Київської Русі (ХІ-ХІІІ ст.). Пам’ятка виявлена у 1969 р. при розвідкових роботах С.Е. Нізевич та А.Ф. Гуцалом. Звіт, графічні документи, щоденник зберігаються в науковому архіві Інституту археології АН України, матеріали з поселення – в Кам’янець-Подільському Державному педагогічному університеті ім. Затонського.

Продовжити читання “5. Давньоруське поселення”

4. Староруське городище

Городище відкрито в 1901 р. краєзнавцем Поділля В.К. Гульдманом. У1951 р. на городищі проводив розвідкові роботи Ленінградський архіолог Д.О. Мачиинський. Звіт про обстеження городища зберігається в Інституті археології АН Ураїни.

Продовжити читання “4. Староруське городище”

3. Поселення слов’янське двошарове

Двошарове поселення с. Івахнівці залишено племенами черняхівської культури (ІІ-V ст.) та давньоруським населенням. Пам’ятка відкрита в ході розвідки С.Е. Нізевич у 1970 р. Знахідки, щоденники, звіт, графічні матеріали зберігаються у фондах та архіві Інституту археології АН України.

Продовжити читання “3. Поселення слов’янське двошарове”