Нові заповідні об’єкти Хмельницького Придністров’я

Ковальчук С.І., Задорожний М.А.
Український ботанічний журнал, 1986, т. 43, №4

У Хмельницькому Придністров’ї та Надзбруччі останнім часом обстежено ряд природних об’єктів, багатих на рідкісні види флори та фауни, з метою встановлення в них заповідного режиму. Ці обстеження проводили відповідно до рекомендацій, наведених у ботанічній літературі (Белоусова, Денисова, 1967; Зелінка, Стойко, 1983; Природоохоронні території…, 1983).

У результаті проведених досліджень встановлено, що заповідний фонд Хмельницької обл. порівняно з 1975 р. збільшився у чотири рази і становить 10 тис. га, або 0,5% її загальної території. За характером заповідання перше місце в області займають ботанічні та комплексні заказники і пам’ятки природи. Всього в області – 27 (5659 га) заповідних об’єктів республіканського значення. Сюди входять і вісім парків-пам’яток садово-паркового мистецтва.

Нові заказники розташовані на товтровому пасмі (“Іванковецький”, “Івахновецькі товтри”, “Сокіл”, “Циківська лісова дача”) та за межами товтр (“Кошарнянський”, “Городоцька лісова дача”, “Совиний яр”, “Чапля”, “Нижні Патринці”, “Зарудка зелена”).

Найбільше заповідних об’єктів у Кам’янець-Подільському р-ні, де, крім відомих, заснованих ще до 1975 р. республіканських заказників “Кармалюкова гора” та “Пановецька лісова дача” (Охрана важнейших…, 1980), організовано ряд нових. Так, у серпні 1978 р. засновано державний заказник “Совиний яр” (площа – 827 га). Завдяки ландшафтним особливостям території заказника (її вздовж перетинає глибока долина р. Студениця) тут склалися сприятливі умови для зростання рідкісних видів флори лісів, багато з яких добре збереглися.

Уперше в Хмельницькій обл. в заказнику “Совиний яр” знайдено Cypripedium calceolus L. Із видів родини Orchidaceae Juss. у заказнику зростають: Cephalanthera damasonium (Міll.) Druce, Listera ovata (L.) R. Вr., Platanthera bifolia (L.) Rich., P. chlorantha (Cust.) Rеісhenb., Epipactis helleborine (L.) Сгantz., Neottia nidus-avis (L.) Rich. На його території трапляються також представники інших родин (зокрема, Liliaceae-Lilium martagon L. i Solanaceae – Scopolia carniolica Jасq.), кілька десятків рідкісних видів флори, декілька рідкісних видів птахів.

Другий комплексний заказник республіканського значення організовано в 1983 р. у Княж-пільській лісовій дачі. Його площа – 310 га. Він займає західні та південні схили над річками Гниловодкою і Тернавою. Крім Cephalanthera damasonium, Epipactis helleborine та Е. atrorubens (Heff. ex Bernh.) Sсhull., тут охороняються невеликі куртини Lilium martagon і Galanthus nivalis L. З інших рідкісних видів у заказнику зростає Aconitum besserianum Andгz. 3 деревних порід поодиноко зустрічаються Sorbus torminalis (L.) Grantz, i Fagus sylvatica L. Заказник має також певне наукове значення як геоморфологічний та історичний об’єкт,

У Кам’янець-Подільському р-ні на схилах р. Тернави організовано два заказника місцевого значення: “Чапля” (площа – 177 га) та “Нижні ПатринцІ” (площа – 80 га). В першому з них насамперед охороняються місцезростання Putsatilla grandis Wend., Staphylea pinnata, Sorbus torminalis та інші рідкісні види трав’янистих рослин. Завданням другого заказника є створення насінного фонду лікарських рослин, які представлені тут великою кількістю видів.

У 1977 р. в Дунаєвецькому р-ні було створено заказник місцевого значення “Зарудка зелена” (площа – 244 га) для збереження та примноження у лісах Подністров’я S. torminalis. Цей вид зберігся тут краще, ніж в інших лісах. Проведено прорідження дерев з метою створення умов для кращого його плодоношення і заготівлі насіння.

У результаті проведених нових флористичних та фауністичних досліджень було рекомендовано збільшити площу заказника республіканського значення “Циківська лісова дача” (Чемеровецький р-н); нині вона становить 290 га (замість 81 га). Нещодавно в одному із заповідних лісових кварталів виявлено нове місцезростання Euonymus папа. Віеb. У двох інших кварталах взято під охорону місцезростання Crocus heuffelianus Herb., одне з найбільш просунутих у північно-східному напрямку. В заказнику охороняються також Staphylea pinnata, Stipa репnata L. (S. joannis Celak.), S. capillata L., Lunaria rediviva L., Galanthus nivalis L. А на скелястих його товтрах вперше у Хмельницькій обл. виявлені квітуючі екземпляри Hedera helix L. 100-рІчного віку.

Неподалік від заказника “Циківська лісова дача”, теж над р. Смотрич, у 1980 р. створено невеликий комплексний заказник місцевого значення – “Сокіл”. Його територія тільки частково вкрита лісом та чагарником, серед якого рясно зростає Cornus mas L.

Заказник “Сокіл” є насамперед геоморфологічним і фауністичним об’єктом, але тут виявлено й рідкісні види рослин – Stipa joannis, S. capillata, Dictamnus albus та ін.

У Чемеровецькому р-ні в листопаді 1981 р, з метою збереження степової рослинності подільських товтр було створено республіканський заказник “Івахновецькі товтри” (площа – 155 га). Товтри заказника не заліснені. На жаль, тут ще й досі не припинено випасання овець та великої рогатої худоби, внаслідок чого рослинність перебуває в пригніченому стані.

У Городоцькому р-ні є чотири республіканські заказники. Два з них – “Городоцька лісова дача” (площа – 150 га) та “Івахновецький” (площа – 796 га) – створено наприкінці 1983 p., a третій – “Кошарнянський” – у 1981 р. Заказник “Іванковецький”, рослинність якого була описана раніше (Шмальгаузен, 1886; Котов, 1930; Погребняк, 1960), розташований у Сатанівському лісовому масиві уздовж лісових схилів по р. Збруч i в південній частині – на товтрах головного кряжа.

Тут узято під охорону місцезростання двох видів – Euonymus папа та Equisetum tеlтаtеіа Еhrh. Вони були виявлені попередніми дослідниками, а також нами при нещодавному обстеженні території заказника. Тут є значні зарості Аllium ursinum L. і Scopotia carniolica, які в масовій кількості зустрічаються i в “Городоцькій лісовій дачі”. Крім того, в заказнику “Іванковецький” зростають декілька видів з родини Orchidaceae.

Багаті рідкісною флорою заказники “Городоцька лісова дача” та “Кошарнянський”. За кількістю видів з родини Orchidaceae вони не поступаються перед заказником “Совиний яр”. Особлива цінність заказника “Кошарнянський” полягає в тому, що на його території виявлено друге в області місцезростання Cypripedium calceolus, а з інших рідкісних видів – Astrantia major L. І Gentiana cruciata L.

Зараз підготовлені та подані обласній Інспекції по охороні природи матеріали обстеження, у яких обгрунтована потреба у встановленні заповідного режиму ще в ряді природних об’єктів. Зокрема, на черзі – організація заповідників у двох невеликих лісах-стінках – Китайгородському та Врублівецькому. На скелях Китайгородського лісу виявлено невідоме досі місцезростання реліктового виду – Schivereckia podoliса (Bess.) Andrz. ex DC. Тут добре квітують Lilium martagon, Aconitum besserianum. У Врублівецькому лісі в масовій кількості зростають Sesleria heufferiana Sсhur та Iris hungarica Waldst et Kit.

Планується встановити заповідний режим на г. Теремець (також Кам’янець-Подільський р-н), схили якої вкриті суцільним килимом Stipa capillata. Підготовлено матеріали, в яких обґрунтована необхідність організації геологічної пам’ятки “Китайгородський розріз” (площа – 60 га) та комплексної – “Смотрицький каньйон” (площа – 80 га) на околицях м. Кам’янця-Подільського. Тут, на відстані 6 км від с. Цибулівка, виявлено ще одне місцезростання Schivereckia podolica. Незважаючи на велике антропогенне навантаження, якого зазнає цей каньйон, тут ще не зникли деякі рідкісні види рослин, збереження яких є першочерговим завданням.